Kdo je Kateřina?

"Podporuji ženy v rozvíjení kreativity a v umění vidět krásu kolem sebe i v sobě.

 

Kateřina je ...

Jsem tvůrce, malířka, intuitivní žena, něžná a hravá máma, naslouchající vrba, hledač skrytých souvislostí pod povrchem obyčejných i neobyčejných věcí. Miluji umění v jeho rozličných podobách.

"Doma" se nejvíce cítím ve výtvarném umění, které jsem studovala po praktické (malířství) i teoretické stránce (dějiny umění). V současnosti se jako máma starám o dva malé kloučky a zároveň si plním svůj dětský sen - věnuji se ilustraci a psaní knih, píšu blog. Podporuji ženy v nalezení jejich jedinečného zdroje kreativity. Toto vše mi přináší velký pocit radosti a naplnění.

Nic nedokážu a nic neumím

Pamatuji si ale časy, kdy jsem byla jako stéblo motající se ve víru vlastních pocitů méněcennosti a nedokonalosti. Měla jsem potíž vnímat ve své tvorbě i konání nějakou hodnotu a přínos. Spíše jsem se zavděčovala okolí a lásku, kterou jsem si sama neuměla dát, jsem hledala ve vnějším světě.

Rezignovala jsem na opečovávání sebe samé uvnitř i navenek. Srovnávala jsem se s ostatními. Vždy pro mě bylo lehčí vnímat potřeby mého okolí, než své vlastní. K nadhledu a osobnímu posunu mi pomohly cesty do zahraničí, kam jsem se sama vydávala, ať již do U.S.A. nebo na studijní stáž do Itálie. 

Dětské sny

Od malička mne zajímaly věci, které nás přesahují. Milovala jsem staré příběhy a pohádky a moudrost uloženou v knihách. Pokoušela jsem najít duchovní potravu pro své hledající nitro v různých naukách, až jsem našla svou cestu. Toto směřování mi pomáhá získat nad trablemi života určitý nadhled a funguje jako vzácný kompas, který mi společně s mou intuicí a srdcem, ukazuje správný směr.

S dětmi přišel čas přehodnocování a návratu k přirozeným oblastem života, po kterých jsem toužila. Znovu jsem se otevřela své tvorbě. Prohlubuji láskyplný vztah k sobě samé. Věnuji se činnostem, které mi přináší radost a naplnění. Těžiště své tvůrčí síly nyní vnímám ve výtvarném umění a v psaní.

Neobyčejný potenciál však vidím ve vzájemném spojování jednotlivých uměleckých disciplín a těší mne propojovat jindy oddělená odvětví. Inspiruji se zde z několikaleté zkušenosti mého působení v divadelním souboru. Také miluji zpěv a možnosti prožitkové práce s hlasem.  

Tvůrkyní svého života

V dnešní době vnímám silnou touhu žen po možnostech plného tvořivého vyjádření. Každá z nás máme svůj jedinečný tvůrčí dar. Malování, psaní, šití, pečení, zpívání, tanec ... na formě nezáleží. Záleží na tom, jak si dovolíme tento proud nechat projevit.

Vyjadřovat svobodně svou kreativitu působí na ženu jako živá voda.

 

Bude mi ctí, pokud vás mé stránky budou inspirovat a vy budete díky nim moci nalézt váš ztracený nebo zanesený pramen tvořivosti. A postupně jej rozhojnit v krásnou řeku.  

Prvními krůčky vás může provést můj e-book o zdolávání překážek na tvůrčí cestě.